ODF Inschrijfformulier voor teams

Met behulp van het formulier op de volgende pagina kunt u een team inschrijven voor de competitie in het komend seizoen.

Algemene informatie

Voor iedere speler die ingeschreven wordt is contributie verschuldigd. Alle nieuwe leden van de O.D.F. krijgen een individueel lidnummer van 4 cijfers. Dit lidnummer staat los van een team(nummer). Wanneer een speler van team wisselt dan blijft het lidnummer ongewijzigd. Ieder nieuw lid ontvangt een spelerskaart waar alle gegevens op vermeld staan. De captain van ieder team heeft een teamkaart waar alle teamleden op vermeld staan. Alle captains ontvangen een uitnodiging voor de jaarlijkse captainsvergadering, waar alle bescheiden (teampas, spelerspassen en jaarprogramma) voor het nieuwe seizoen worden overhandigd.

Regels bij inschrijving

Voor de inschrijving zijn de volgende regels van kracht:

 • Het inschrijfformulier dient compleet te worden ingevuld.
  Dus ook als de namen en adresgegevens al bij de ODF bekend zijn;
 • Bij betaling die vòòr of op 19 augustus bij de ODF binnen zijn vind er geen verhoging op de contributie plaats.
  Betalingen die nà 19 augustus ontvangen worden zullen per deelnemer met € 3,00 verhoogd worden;
 • Bij contante betaling op de captainsvergadering wordt de contributie verhoogd met € 3,00 per speler;
 • Bestaande teams die niet automatisch zijn gepromoveerd kunnen als gevolg van het aantal inschrijvingen toch een divisie hoger ingedeeld worden.
  U kunt in het inschrijfformulier aangeven of u dat wilt;
 • Deelname aan de bekercompetitie is vrijwillig. In het inschrijfformulier kunt u aangeven of u met uw team wilt deelnemen aan deze competitie;
 • Inschrijfformulieren dienen uiterlijk 12 augustus voor 24:00 uur ingezonden te zijn en worden pas in behandeling genomen nadat de betaling ontvangen is.
  Na deze datum kunnen er geen teams meer worden ingeschreven;
 • Alle captains dienen de wedstrijdbescheiden op te halen tijdens de captainsvergadering.

Hoeveel bedraagt de contributie?

 Contributie heel seizoen
(voor 1 jan.)
Contributie half seizoen
(na 1 jan.)
Per speler€ 27,00¹€ 13,50

Als u voor 19 augustus betaald is de contributie per speler € 27,00

* Het postadres van de ODF:

Repelvoorde 16
3204 EE Spijkenisse